KTM 890 Duke R
KTM 890 Duke R

Triumph Rocket 3 GT
Triumph Rocket 3 GT

KTM 125 DUKE
KTM 125 DUKE

KTM 890 Duke R
KTM 890 Duke R

1/20